Miasto Szczytno w woj. warmińsko –mazurskim, które kończy projekt  „e-Szczytno – budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej” szuka dostawcy internetu. Na zapytanie ofertowe miasta odpowiedziały trzy firmy TK Telekom, Multimedia Polska i lokalny operator Matcom. Swej oferty nie złożyła natomiast Telekomunikacja Polska, która  jest jeszcze aktualnym dostawcą usług dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie . – Być może zaspali, bo mamy akurat wakacje – mówi Piotr  Paszkiewicz, naczelnik wydziału administracyjno-technicznego w Urzędzie Miasta w Szczytnie.  Oficjalne podanie wyników przetargu nastąpi do końca tygodnia

W ramach projektu „e-Szczytno – budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej” na terenie  miasta wybudowana zostanie hybrydowa (światłowodowo-radiowa) sieć teleinformatyczna łącząca wszystkie 33 miejskie i powiatowe jednostki publiczne znajdujące się w obrębie granic administracyjnych miasta. Inwestycja ma być zakończona do końca października. Całkowita wartość projektu wynosi 4,1 mln zł z czego prawie 3,5 mln zł miasto pozyskał z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.