[b]Komisja Europejska[/b] rozpatrzyła [link=http://www.rp.pl/artykul/533047.html]projekt decyzji [b]Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b][/link] w sprawie zasad rozliczeń operatorów polskich sieci komórkowych z [b]Aero 2[/b]. Zgodnie z projektem decyzji UKE Aero 2 miałoby pobierać stawkę za zakańczanie połączeń we własnej sieci na poziomie 0,57 zł netto za minutę, czyli z 239-proc. asymetrią w stosunku do stawki w 0,1677 zł za minutę w sieciach trzech dużych operatorów komórkowych (i ze 162-procentową asymetrią w stosunku do stawki terminacyjne 0,3522 zł w sieci [b]P4[/b]).

Komisja zaakceptowała projekt decyzji, ale podkreśliła, że UKE nie dokonał analizy rynku zakańczania połączeń w sieci Aero 2. Komisja ma świadomość, że taka analiza była faktycznie niemożliwa, ponieważ Aero 2 na razie w ogóle nie terminuje połączeń we własnej sieci głosowej (terminuje natomiast połączenia spółka zależna Aero 2 – [b]Centernet[/b]). Komisja zatem zaleca UKE analizę rynku, kiedy tylko będzie to możliwe, a stawki 0,57 zł dla Aero 2 potraktować, jako tymczasowe ([link=http://www.rp.pl/artykul/548416.html]jak mówił w rozmowie z rpkom.pl [b]Adam Kuriański[/b], prezes zarządu Aero 2, jego firma nie ma na razie zamiaru wchodzenia na rynek usług głosowych[/link]).

Komisja oczekuje również, że UKE zaprezentuje harmonogram dojścia do symetrii w rozliczeniach Aero 2 z innymi operatorami. Wedle danych [b]BEREC[/b], na które powołuje się Komisja, w styczniu 2010 r. średnia stawka MTR w sieciach operatorów działających w krajach Unii Europejskiej wynosił 0,063 eurocenta za minutę, czyli około 0,2520 zł za minutę. Średnia stawka terminacyjna dla Polski wynosiła 0,0432 eurocenta (0,1728 zł).