MAiC może odświeżyć TETRA

Publikacja: 30.04.2013 16:47

Ministerstwo Adminstracji i Cyfryzacji (MAiC) powołało do życia międzyresortowy zespół do spraw organizacji systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. W skład zespołu powołani zostali przedstawieciele resortów „siłowych”, jak również Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutu Łączności.

Jak wyjaśnia MAiC zespół został powołany w związku z realizacją przez ministra właściwego do spraw łączności zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony y RP (par. 21 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym). Regulacja ta nakłada na ministra właściwego do spraw łączności obowiązek przygotowania, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zagranicznych i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

a) koncepcji organizacji systemu łączności, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych,

b) wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania, a także standardy wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności.

Według resortu cyfryzacji nie ma bezpośredniego związku pomiędzy tym obowiązkiem a nieudanymi próbami budowy centralnego systemu łączności cyfrowej dla służb ratownictwa i porządku publicznego.

– Nie jest jednak wykluczone, że w wyniku swoich prac zespół – biorąc pod uwagę synergię systemów łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym z systemami łączności na potrzeby administracji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa – przedstawi Ministrowi Administracji i Cyfryzacji stosowne propozycje – mówi Artur Koziołek, rzecznik MAiC.

Ostatnia przymiarka do budowy systemu łączności dla służb została ucięta decyzją o zakończeniu postępowania przetargowego w 2011 r. Wartość tego kontraktu szacowana była na 500 mln zł. Polska przymierza się do budowy takiego systemu od początku poprzedniej dekady.

Ministerstwo Adminstracji i Cyfryzacji (MAiC) powołało do życia międzyresortowy zespół do spraw organizacji systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. W skład zespołu powołani zostali przedstawieciele resortów „siłowych”, jak również Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutu Łączności.

Jak wyjaśnia MAiC zespół został powołany w związku z realizacją przez ministra właściwego do spraw łączności zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony y RP (par. 21 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym). Regulacja ta nakłada na ministra właściwego do spraw łączności obowiązek przygotowania, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zagranicznych i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu