Jak podało Hawe, jego spółka zależna – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe – jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu pod nazwą Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Warunki projektu zakładają zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Województwa Podkarpackiego pasywnej sieci szerokopasmowej, węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.

Po wybudowaniu sieci projekt zakłada konieczność utrzymania oraz zarządzania siecią szerokopasmową, jak również umożliwi generowanie przychodów telekomunikacyjnych na terenie Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe warunki projektu przewidują wybudowanie 2006 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej, a także 189 węzłów dystrybucyjnych oraz 14 węzłów szkieletowych.

Według wcześniejszych informacji wartość tego projektu to 294 mln zł, z czego 200 mln zł pochodzi z programu operacyjnego.