Orange Polska podpisał z firmami  PGE Dystrybucja (Grupa PGE) oraz Tauron Dystrybucja (Grupa Tauron) porozumienia o współpracy, w wyniku której powstaną nowoczesne rozwiązania dla sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych – poinformował operator telekomunikacyjny.

Zgodnie z komunikatem Orange, firmy zamierzają podjąć współpracę w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych oraz rozwiązań teleinformatycznych automatyzujących procesy zarządzania dostarczaniem energii i optymalizacją jej zużycia. Zakres współpracy określą w przyszłości umowy ramowe.

– Porozumienia rozpoczynają nowy etap współpracy pomiędzy branżami telekomunikacji i energetyki w zakresie inwestycji oraz obszaru Smart Grid/Smart Meters. Nasze dotychczasowe doświadczenie w realizowanych projektach pilotażowych wskazuje na olbrzymi potencjał biznesowy  jaki może dać nam energetyka.  Przyszłe wspólne przedsięwzięcia pomogą naszym firmom w rozszerzeniu działalności na nowe obszary oraz w urozmaiceniu i uatrakcyjnieniu oferty – powiedział cytowany w komunikacie Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska ds. operacyjnych.

Wspólnie realizowane inwestycje infrastrukturalne to kierunek, w którym firmy realizujące inwestycje liniowe próbują iść od pewnego czasu.

Innym obszarem, gdzie branże próbują współpracować jest rynek sprzedaży energii elektrycznej.