Urząd Komunikacji Elektronicznej w tym tygodniu powinien zakończyć procedurą rekrutacji zastępcy Prezesa i opublikować wyniki naboru – poinformował Piotr Dziubak, rzecznik prasowy urzędu.

W trwającym do połowy marca postępowaniu rekrutacyjnym złożonych zostało sześć aplikacji. Z przyczyn formalnych trzy zostały odrzucone. Wybór zastępy Prezesa UKE dokonany zostanie z grona pozostałych trzech kandydatów. UKE nie informuje, kto aplikował.

Stanowisko zastępcy Prezesa UKE pozostaje nieobsadzone od stycznia zeszłego roku, czyli od chwili odejścia z urzędu Krzysztofa Dyla (został wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego).