Wraz z wynikami finansowymi Kino Polska TV podało korektę całorocznej prognozy zysku EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją – red.)  z podawanych wcześniej 55 mln zł na 42 mln zł. – Obniżenie prognozy zysku EBITDA za rok 2014 jest w głównej mierze następstwem fuzji nc+ i związanego z nią odpływu części abonentów nowopowstałej platformy, co wpłynęło na zmniejszenie przychodów grupy kapitałowej Kino Polska TV pozyskiwanych od tego kontrahenta o ok. 35 proc. – podało Kino Polska TV, zaznaczając także, że w Czechach,” w związku ze znaczną konkurencją ze strony kanałów telewizyjnych rozpowszechnianych w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, przychody z emisji kanałów filmowych marki FilmBox są na niższym poziomie niż prognozowano”.

Na poziomie Grupy Kapitałowej Kino Polska TV wykazało przychody na poziomie 24,1 mln zł, czyli o 6.55 proc. niższe niż przed rokiem, wynik operacyjny wynosił natomiast aż 40,8 mln zł (przy niecałych 5 mln zł rok wcześniej w tym samym okresie),a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 39,3 mln zł (przy 4,5 mln zł rok wcześniej). Tak wysokie zyski to efekt wynoszącego aż 36,5 mln zł zysku osiągniętego przez grupę dzięki sprzedaży znaczącej części udziałów w spółce Stopklatka oraz utracenia nad nią kontroli. W marcu Kino Polska TV sprzedało Agorze 41,04 proc. udziałów w spółce, która nadaje ich wspólny kanał filmowy –  Stopklatka TV  – m.in. w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Tyle samo udziałów Stopklatki pozostało w Kino Polska TV.

Fuzja platform „n” i  Cyfra+ już ma wpływ na wyniki Kina Polska TV. – Istotny wpływ na wyniki Grupy Kino Polska TV  miała  także fuzja nc+ i związany z nią spadek abonentów tej platformy co przełożyło się na niższe przychody pozyskiwane od tego kontrahenta (spadek o ok. 35 proc.) – podano w raporcie.

Z raportu wynika jednak także, że liczba abonentów kanałów grupy w I kwartale rosła. Telewizja Kino Polska miała ich 8,2 tys. (przy 8,16 tys. rok wcześniej), Kino Polska Muzyka: 5,62 tys. (przy1,82 tys. przed rokiem, wzrost wynika z wprowadzenia kanału do oferty Cyfrowego Polsatu i nc+), pakiet FilmBox Basic miał 5,21 tys.l abonentów (przy 4,84 tys. przed rokiem), a FilmBox Premium: 1,76 tys. (wzrost z 1,73 tys.).

Rośnie też widownia Stopklatka TV. Jak podaje Kino Polska, po pierwszych dwóch tygodniach od startu nadawany m.in. w ramach naziemnej telewizji cyfrowej kanał osiągnął 0,56 proc. udziału w widowni pow. 4 roku życia, przy średnim dziennym zasięgu przekraczającym 2 mln widzów i średniej oglądalności minutowej 35,8 tys. osób. – W kwietniu średni udział kanału w oglądalności w grupie 4+ wyniósł 0,69 proc. przy średnim dziennym zasięgu ok. 2,4 mln widzów – podała spółka Średnia oglądalność stacji wynosiła w kwietniu 42,5 tys. osób. -W istotnej dla Stopklatki TV grupie widzów pow. 4 r. życia odbierających jedynie telewizję naziemną udział kanału już w pierwszym tygodniu nadawania wyniósł 1,28 proc., zaś średnio w marcu: 1,35 proc. Co ważne, w kolejnych okresach systematycznie rósł, pod koniec kwietnia przekraczając 2 proc.Wszystko to świadczy o tym, że Stopklatka TV bardzo szybko stała się jednym z najchętniej oglądanych kanałów filmowo- serialowych – podaje Kino Polska.