Przychody z działalności nadawczej, czyli ze sprzedaży reklamowego czasu antenowego w tej stacji w I półroczu tego roku sięgnęły 10,1 mln zł i były o prawie 35 proc. wyższe niż rok wcześniej w tym samym czasie. Kanał przyniósł też 619 tys. zł zysku operacyjnego (przy stracie na poziomie 360 tys. zł rok wcześniej) oraz 407 tys. zł zysku netto (przy 344 tys. zł straty przed rokiem w analogicznym okresie). – Oglądalność stacji ATM Rozrywka w pierwszym półroczu 2014 wyniosła w grupie komercyjnej (widzowie w wieku 16-49) 0,81 proc., przy średniej widowni w wieku powyżej 4 r. życia na poziomie 45, 5 tys. osób .W analogicznym okresie 2013 roku stacja w tej samej grupie docelowej odnotowała wynik 0,68 proc., przy średniej widowni 42 tys. osób. W zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej w grupie widzów w wieku 16-49 lat w pierwszym półroczu 2014 roku ATM Rozrywka TV zanotowała 2,36 proc. udziału. W pierwszym półroczu 2013 roku było to 2,56 proc. – podała ATM Grupa w raporcie z wynikami finansowymi za I półrocze.