NSA nie znalazł powodu do unieważnienia postępowania rezerwacyjnego CenterNetu i Mobylandu [nowe]

Publikacja: 29.05.2014 10:27

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dziś skargę T-Mobile Polska podtrzymując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego utrzymujący w mocy decyzje rezerwacyjne dla CenterNetu i Mobylandu.

NSA miał uznać zarzut nieważności postępowania rezerwacyjnego, podnoszony przez T-Mobile za nietrafny i podkreślić odrębność dwóch postępowań (przetargowego i rezerwacyjnego), na co wskazywała wcześniej również Magdalena Gaj, prezes UKE komentując ewentualne skutki innej – uznawanej za ważniejszą w tej sprawie – decyzji NSA, z której wynika, że przetarg z 2007 roku należałoby powtórzyć.

W komentarzu do dzisiejszej decyzji NSA, T-Mobile Polska powołuje się właśnie na przywołaną decyzję z 8 maja.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił skróconą treść ustnego uzasadnienia dzisiejszego orzeczenia NSA.

Poniżej przytaczamy stanowisko T-Mobile Polska.

„Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii formalnych dotyczących wydania przez UKE decyzji o rezerwacji częstotliwości 1800 MHz tj. postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości z 2007 roku. Postępowanie to zostało przeprowadzone przez UKE w wyniku przetargu, który zgodnie z rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2014 musi zostać przez Prezesa UKE powtórzony w całości.

Tak więc dzisiejsze orzeczenie nie ma żadnego wpływu na podstawowe w tej sprawie rozstrzygnięcie NSA z 8 maja. W wyniku tego wyroku przetarg z 2007 roku powinien zostać unieważniony, zasoby częstotliwości z zakresu 1800 MHz, będące obecnie w dyspozycji Mobyland, CenterNet, a użytkowane przez Polkomtel i Cyfrowy Polsat, muszą zostać przywrócone do zasobów państwowych, aby Prezes UKE je ponownie rozdysponował w drodze przetargu zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego prawa” – podał T-Mobile Polska.

Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu (do grupy należy również Polkomtel) komentując ewentualne skutki wyroku NSA dot. częstotliwości z zakresu 1800 MHz powiedział: – Zakładamy, że państwo i UKE znajdą właściwe rozwiązanie tej kwestii i jesteśmy spokojni o możliwość świadczenia przez nas usług.

Cyfrowy Polsat i operator sieci Plus są hurtowymi nabywcami transmisji danych HSPA+/LTE od grupy Midas, do której należą dziś Centernet i Mobyland.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dziś skargę T-Mobile Polska podtrzymując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego utrzymujący w mocy decyzje rezerwacyjne dla CenterNetu i Mobylandu.

NSA miał uznać zarzut nieważności postępowania rezerwacyjnego, podnoszony przez T-Mobile za nietrafny i podkreślić odrębność dwóch postępowań (przetargowego i rezerwacyjnego), na co wskazywała wcześniej również Magdalena Gaj, prezes UKE komentując ewentualne skutki innej – uznawanej za ważniejszą w tej sprawie – decyzji NSA, z której wynika, że przetarg z 2007 roku należałoby powtórzyć.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu