Do 2019 roku (z wyłączeniem Rosji) będzie rósł średniorocznie w tempie 4,8 proc., co spowoduje, że na koniec 2019 roku dobije do 11 mld dol. – Trend do inwestowania w IT obejmuje wszystkie aspekty działania firm i organizacji: zarówno zachodzące w nich procesy, jak i same produkty oraz usługi stają się w coraz większym stopniu cyfrowe i napędzane przez IT, poprzez wdrażanie rozwiązań Trzeciej Platformy (rozwiązania mobilne, usługi w chmurze, analizy dużych zbiorów danych, media społecznościowe –red.) – podaje IDC w swoim raporcie. Jedną czwartą wszystkich wydatków na IT w regionie zapewniają inwestycje firm w narzędzia szkoleniowe IT oraz te wspierające zarządzenie projektami. 40 proc. rynku przynoszą tradycyjne usługi outsourcingowe, których gros stanowi wynajmowanie infrastruktury.