– Na początku przyszłego roku planujemy rozpocząć inwestycje w światłowody, ale raczej w formie testów, bo do podjęcia decyzji o większych inwestycjach potrzebne są odpowiednie uwarunkowania regulacyjne, w tym promowanie budowy sieci dostępowych nowej generacji – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Maciej Witucki, prezes Grupy TP.

– Na terenach, gdzie nie mamy jeszcze sieci, chcemy budować światłowody, które są tańsze w eksploatacji, gdyż po drodze do ostatecznego odbiorcy nie ma aktywnych części. Poza tym światłowód jest bardziej odporny na niekorzystne warunki, takie jak powódź – powiedział Witucki. – W dużych miastach, gdzie już mamy sieć, nie planujemy na razie kłaść światłowodów, bo dzięki technologii VDSL2 będziemy mogli na istniejącej infrastrukturze zaoferować prędkości od 40 do 80 Mb/s – dodał.