Jutro Senat będzie rozpatrywał projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa od wielu lat budzi wiele kontrowersji w środowisku operatorów płatnej telewizji, a najnowszy projekt wcale nie łagodzi sytuacji. Sporną kwestią jest sposób, w jaki po nowelizacji prawa autorskiego mają być ustalane tabele stawek za prawa autorskie uiszczanych przez operatorów organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ). Operatorzy odprowadzają takie opłaty np. do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, czy ZAiKS.

Propozycja nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która jutro trafi do senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, jest – zdaniem reemitentów sygnału telewizyjnego – krzywdząca dla nich, niezgodna z Konstytucją i tzw. dyrektywą satelitarno-kablową. Przewiduje bowiem, że tabele wynagrodzeń dla OZZ będą mogły składać wyłącznie OZZ, co spowoduje nierówność w uprawnieniach między nimi i operatorami.

– Inni uczestnicy postępowania, a więc zainteresowani użytkownicy, uprawnieni są jedynie do złożenia wniosku o odmowę zatwierdzenia przez sąd tabeli – pisze w oficjalnym piśmie do senackiej komisji Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Jego zdaniem tak sformułowane przepisy spowodują na rynku dyktat organizacji zbiorowego zarządzania, które będą mogły ustalać dowolne stawki w tabelach.

[link=http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/PrawoautorskieiDz_U_2006_90_631wersja2007_11_01.pdf]Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994[/link]

[link=http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/850/884.pdf]Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedłożona Senatowi RP[/link]