Projekt budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest coraz bliżej zakończenie procesu notyfikacji przez Komisję Europejską.

W województwie liczą, że nastąpi to na dniach. Zaraz po ogłoszeniu decyzji na swej stronie internetowej spółka Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, która realizuje projekt ma opublikować komplet dokumentów dotyczących m. in. miejscowości w których umieszczone zostaną węzły WSS. Szefowie WSS liczą, że nastąpi to najpóźniej na przełomie lutego i marca br.

Sieć regionalna, która zostanie wybudowana w Wielkopolsce, będzie miała ponad 4 tys. kilometrów długości. Powstanie 31 węzłów szkieletowych (jeden w powiecie) oraz 576 węzłów dystrybucyjnych (co najmniej jeden w gminie). W końcu 2010 roku województwo wielkopolskie wybrało prywatnych partnerów inwestycji – poznańską firmę telekomunikacyjną Inea i pilską spółkę Asta Net, które objęły ok. 90 proc. akcji spółki WSS za ok. 60 mln zł.

Inwestycja jest prowadzona w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Całkowity koszty projektu przekroczy 410 mln zł, z czego 283,6 mln to wartość unijnego dofinansowania.