Według informacji, jakie podaje spółka na kongresie zarejestrowało się blisko 800 uczestników, a pośród nich 60-70 proc., to członkowie zarządów i dyrektorzy odpowiedzialni za piony teleinformatyczne w swoich firmach. Spółka nie podaje kosztów organizacji imprezy. Według jej przedstawicieli celem jest kreacja wizerunku i świadomości marki oraz usług Netii w grupie docelowej i zacieśnianie relacji z decydentami. Spółka chce również monitorować jakość popytu na usługi telekomunikacyjne ze strony firm. Kongres będzie trwał jeden dzień. Jeżeli późniejsze badania uczestników wykażą pozytywne efekty eventu Netia planuje realizować go cyklicznie.