Jacek Łęgiewicz, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został członkiem executive board organizacji DIGITALEUROPE, europejskiego zrzeszenia przedstawicieli branży telekomunikacyjnej i informatycznej, reprezentującego zarówno branżowe stowarzyszenia i izby krajowe, jak i pojedyncze firmy i korporacje. Członkami DIGITALEUROPE są 42 izby i stowarzyszenia oraz 62 firmy z 29 krajów Europy.

Jak zaznaczyła PIIT, wybór Łęgiewicza przez zgromadzenie generalne DIGITALEUROPE był możliwy dzięki porozumieniu i uzgodnieniu kandydatury z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.