Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje uruchomieniem programu wsparcia budowy sieci dostępowych w pięciu województwach Polski Wschodniej. Będzie to taki specjalny program 8.4 POIG dla województw, gdzie jest realizowany program budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – poinformował podczas dyskusji panelowej na konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego Michał Ziętara, dyrektor departamentu programów ponadregionalnych w MRR.

– Szczegóły i zasady będą znane w I połowie przyszłego roku. Na razie wiadomo, że przewidywana jest na ten cel kwota blisko 50 mln euro. W działaniu tym będziemy się starali wykorzystać najlepsze praktyki z 8.4 POIG- mówił Ziętra. Jednak w odróżnieniu do działania 8.4 POIG instytucją odpowiedzialną za projekt – rozpatrującą wnioski przedsiębiorców i rozdzielającą środki będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a nie Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

rpkom.pl jest partnerem medialnym Krajowego Forum Szerokopasmowego