13,7 tys. DSLAM ATM oraz 5,6 tys. DSLAM IP działa w sieci Telekomunikacji Polskiejwynika z zestawienia, jakie operator załącza do oferty SOR.W ich zasięgu znajduje się 10.5 mln linii abonenckich.

Ponad 14 tys. z tych urządzeń obsługuje technologię ADSL2+, a prawie 9 tys. technologię ADSL (fizycznie oba typy urządzeń mogą być zintegrowane). W całej puli DSLAM IP 1,7 tys. urządzeń działa w najnowocześniejszej wersji xDSL, czyli standardzie VDSL. Najwięcej wszystkich typów koncentratorów (3,7 tys.) działa w regionie katowickim (16 proc. wszystkich) W rejonie Warszawy TP ma zainstalowanych 2,3 tys. DSLAM (12 proc.)

TP korzysta dzisiaj z urządzeń produkcji Alcatela-Lucenta (w tym także DSLAM dostarczanych przez Lucent przed fuzją z Alcatelem), Siemensa oraz Huaweia.