Województwo dolnośląskie uzyskało pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie „Likwidacja obszarów wykluczenia cyfrowego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Decyzja Komisji otwiera drogę do rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu. Równolegle od blisko 10 miesięcy w województwie prowadzone są prace projektowe mające na celu opracowanie projektów budowlanych dla 94 relacji optotelekomunikacyjnych. Województwo dysponuje już kompletem decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz pierwszymi projektami technicznymi, na podstawie których możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych.

W ramach sieci powstanie około 1750 km linii światłowodowych. Wartość projektu to ok. 204 mln zł. Przetarg na budowę sieci szkieletowej wygrało konsorcjum firm Wasko, Fonbud i Telnet S.K.A.