Lepszy wgląd w prowadzoną działalność biznesową oraz możliwości reagowania na zdarzenia zachodzące na rynku – to główne korzyści z wzdrożenia technologii M2M, jakie dostrzegają respondenci badania przeprowadzonego przez fimę  Harris Interactive na zlecenie firmy SAP wśród osób decyzyjnych w sprawach infrastruktury informatycznej z Brazylii , Chin, Niemiec, Indii, Wielkiej Brytanii i USA.

Z ankiety wynika również, że większość respondentów we wszystkich sześciu badanych krajach uważa technologię M2M za skutek „konsumeryzacji infrastruktury informatycznej” ? w Indiach i Chinach sądzi tak odpowiednio 92 proc. i 90 proc. ankietowanych osób. Ze stanowiskiem tym zgodziła się też większość respondentów z Brazylii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA (łączna średnia wyniosła 81 proc.).

– Oczekuje się, że liczba różnego typu urządzeń podłączonych do Internetu osiągnie do 2020 r. poziom 50 mld,   a główną rolę w tej transformacji odgrywają konsumenci  ? podkreśla Sanjay Poonen, prezes działu technologii  i rozwiązań mobilnych  w firmie SAP.

Respondenci ze wszystkich sześciu krajów są przekonani, że technologia M2M stanowi naturalny krok w ewolucji technologii i zgodzili się w większości, że zapewnia ona liczne korzyści oraz że istnieje potrzeba jej szerszego rozpowszechnienia. Średnio 70 proc.osób decyzyjnych w sprawach infrastruktury informatycznej ze wszystkich sześciu krajów objętych ankietą zgodziło się z opinią, że firmy, które nie wdrożą technologii M2M, pozostaną w tyle za konkurencją.

Respondenci ze wszystkich sześciu krajów są też głęboko przekonani, że decydujące znaczenie dla przyszłego rozkwitu technologii M2M będzie mieć dostępność infrastruktury szerokopasmowej, takiej jak sieci LTE/4G.