Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisał porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Instytucje będą się wymieniać się informacjami oraz danymi z zasobów informacyjnych będących w ich posiadaniu.

UKE przekaże GUS-owi dane opublikowane w raporcie po inwentaryzacji sieci, które ten będzie mógł przetwarzać do swych celów. Z kolei GUS udostępni regulatorowi swe zasoby informacyjne, dzięki którym ten będzie mógł usprawnić przeprowadzaną inwentaryzację sieci. Dane te powinny ułatwić lokalizację poszczególnych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. – Dane te wykorzystamy także, gdy będziemy kwalifikować obszary do wsparcia dofinansowaniem unijnym w ramach działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili) – powiedziała Anna Streżyńska, prezes UKE.

– Dane otrzymane od UKE zaoszczędzą trochę pracy naszym ankieterom i będą bardzo przydatne przy opracowywaniu przez nas raportów – powiedział Janusz Witkowski, prezes GUS.