Infratel-Operator Infrastrukturalny, zarządzający Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną (ŁRST), zawarł umowę na usługi hurtowe z lokalnym operatorem Astroline – poinformował Rafał Rodziewicz, szef Infratela. To pierwszy kontrakt spółki, jako nowego operatora technicznego ŁRST.

Wedle słów Rafała Rodziewicza firma spodziewa się kolejnej umowy w tym tygodniu.

– Stawki za usługi zostały ustalone w oparciu o analizy kosztów działalności operatora infrastruktury oraz rynku usług detalicznych. Oczywiście, zgodnie z założeniami oferta jest taka sama dla wszystkich operatorów chcących świadczyć usługi w oparciu o zasoby sieci zarządzanej przez operatora infrastruktury – mówi Rafał Rodziewicz.

ŁRST dysonuje sześcioma węzłami sieci opartymi na technologii radiowej, w których oferuje teletransmisję. Na bazie jej infrastruktury ok. 60 klientów w okolicach Łodzi obsługuje grupa Netii (jeszcze na mocy umowy Telefonii Dialog) za pomocą technologii WiMAX.

Jak mówi Marek Trznadel, szef projektu ŁRST w łódzkim urzędzie marszałkowskim, sieć planuje wejście na rynek z hurtową ofertą dostępu abonenckiego w technologii WiMAX. – Szukamy obecnie dostawców terminali abonenckich w odpowiedniej dla tego projektu cenie – mówi.