Projekt zawiera m.in. termin wyłączeń kanałów nadawanych dziś analogowo i poziom wydatków, jakie poniesie na kampanię informacyjną państwo.

– Zgodnie z projektem ustawy, do końca lipca 2013 roku nadawania analogowego zaprzestaną: Telewizja Polska (TVP 1, TVP 2 i regionalne programy telewizyjne), Telewizja Polsat, TVN, Polskie Media (TV4), Telewizja Puls. Jednocześnie wprowadzony okres przejściowy umożliwi rozpowszechnianie programów analogowo i cyfrowo – podało Centrum Informacyjne Rządu.

Prace nad ustawą trwają kolejny rok. W związku z tym usługa jest już wdrażana, bez kierunkowej ustawy. Od jesieni ubiegłego roku na niektórych obszarach kraju dzięki umowom nadawców zawartym ze spółką TP Emitel działają dwa multipleksy cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce, w ramach których swoje kanały nadają TVP, TVN, Polsat,TV Puls i Polsat. W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji trwa konkurs na zagospodarowanie kolejnego cyfrowego pakietu naziemnych stacji (czas na zgłaszanie propozycji programowych na ten multipleks nowi gracze mają do piątku). Projekt zakłada, że na multipleksie I dostępne będą programy Telewizji Polskiej (TVP 1, TVP 2 i jeden program regionalny) oraz programy nadawców wybranych w wyniku konkursu przeprowadzonego przez KRRiT. Następnie, po uruchomieniu przez telewizję publiczną multipleksu III i umieszczeniu w nim programów TVP1, TVP2 i jednego programu regionalnego (stanie się to najpóźniej 27 kwietnia 2014 roku), zostanie przeprowadzony konkurs na wolne miejsca po tych programach w multipleksie I.

Na multipleksie II będą dostępne programy telewizyjne: Polsat, TVN, Polskie Media (TV4) i TVP Puls (chodzi o cztery dotychczasowe programy i cztery nowe wybrane w konkursie przez KRRiT). Wszystkie stacje telewizyjne (TVP, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls) będą musiały na własny koszt rozpowszechniać w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej audycje dotyczące wdrażania telewizji cyfrowej. Ministerstwo Infrastruktury ma też przeprowadzać okresowe badania na temat przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (czyli zbadać stopień nasycenia gospodarstw domowych dekoderami i telewizorami zdolnymi do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej). W latach 2011-2020 wydatki państwa na informowanie o przejściu na cyfrowe nadawanie i wspomniane wyżej badania absorpcji cyfrowej TV mają wynieść ponad 8,1 mln zł.