Produkty finansowe wspierające budowę sieci telekomunikacyjnych przez małych i średnich przedsiębiorców planuje znowelizowana wersja Narodowego Planu Szerokopasmowego – wynika z naszych informacji.

W sekcji dotyczącej zachęt inwestycyjnych do budowy sieci szerokopasmowych zawarty jest punkt na temat opracowania linii produktów kredytowych i poręczeniowych dla MSP. Ich dystrybutorem miałby być Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowa Grupa Poręczeniowa (spółka powiązana z BGK). Wielkość środków, jakie mogłyby przeznaczyć te instytucje na wsparcie nie są jeszcze znane, podobnie jak ich dokładna charakterystyka. Prawdopodobnie, zgodnie  duchem działania BGK i funduszy poręczeniowych, byłyby to nisko oprocentowane kredyty i system poręczeń dl komercyjnego finansowanie na realizację inwestycji telekomunikacyjnych. Produkty mają powstać we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

Jak już pisaliśmy, BGK miałby być także partnerem realizacji większych projektów inwestycyjnych na rynku telekomunikacyjnym w kolejnej perspektywie finansowej.

Jak wynika z naszych informacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji planuje opublikować znowelizowaną wersję NPS w ciągu mniej więcej tygodnia.