– Rozmawiamy z Ministerstwem Gospodarki i tym, by fundusze emerytalne mogły inwestować w obligacje o charakterze infrastrukturalnym w okresie 10-letnim. Stopa zwrotu z takich inwestycji byłaby obiecująca, a byłoby to rozwiązanie tańsze (z punktu widzenia budujących infrastrukturę – red.) niż dostępne na rynku kredyty – mówił Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji.

Jak dodał, na początek w ustawie dotyczącej OFE mają się znaleźć zapisy, które miałyby umożliwić funduszom emerytalnym tego typu rodzaju inwestycje.

– Na dalsze ustalenia mamy jeszcze kilka tygodni i będziemy nad nimi pracowali. W zamian za środki przekazywane do stworzonego w tym celu podmiotu fundusze otrzymywałyby obligacje. Byłoby to oczywiście działanie oparte na zasadach komercyjnych, ale dzięki niemu nie istniałoby zagrożenie budowania długu publicznego – mówił Michał Boni.