Jutro odbędzie się w Warszawie debata Nowe podejście do Europejskiej Agendy Cyfrowej: bogatszy wybór technologii. Wydarzenie to, którego celem jest dyskusja planów rozwoju europejskiego rynku telekomunikacyjnego oraz służących temu narzędzi, zostało zorganizowane przez UPC Polska.

W rozmowie tej wezmą zatem udział m.in. Simon Boyd, szef UPC Polska, oraz Manuel Kohnstamm, który pełni funkcję szefa organizacji Cable Europe, ale zarazem jest szefem relacji publicznych Liberty Global – właściciela UPC. W debacie weźmie również udział Anna Streżyńska, do wiosny br. szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która dzisiaj prowadzi działalność prawną i doradczą.

Jako wstęp do debaty zaprezentowany zostanie raport przygotowany przez firmę WIK-Consult, znanej między innymi z opracowania na zlecenia ECTA, europejskiej organizacji alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych.

Europejskie sieci kablowe (i inni operatorzy alternatywni) stoją przed perspektywą objęcia regulacjami, jakie do tej pory typowe były dla sieci operatorów zasiedziałych. Komisja Europejska chce względnie poluzować ciążące na tych ostatnich ciężary regulacyjne, wierząc że w ten sposób przyczyni się do wzrostu podaży nowoczesnej, wydajnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Polskie sieci kablowe, po uchwaleniu w ostatniej chwili dodatkowej poprawki do Prawa telekomunikacyjnego, stoją przed realną obawą konieczności udostępnienia konkurentom własnej kanalizacji teletechnicznej. Zapis ten został oprotestowany przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, oragnizację sieci kablowych, która zapostulowała, aby Prezydent nie podpisywał tej ustawy.