Od czwartku (29 maja) do 3 czerwca biura maklerskie Alior Banku, BGŻ, ING Securities i PKO BP będą przyjmować zapisy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na akcje emitowane przez Tele-Polska Holding – poinformowała telekomunikacyjna grupa oznajmiając tym samym, że ponownie próbuje uplasować emisję 10 mln akcji po 2,15 zł za sztukę.

Uzyskaną ze sprzedaży akcji gotówkę TPH chce inwestować w trzy spółki z grupy: eTelko (10 mln zł na środki trwałe), DID (5 mln zł) i TelePolskę (3,7 mln zł na akwizycję klientów indywidualnych).

Telekomunikacyjna grupa wstrzymała publiczną ofertę już dwukrotnie. Najpierw pod koniec ub.r. w związku z koniecznością uregulowania kwestii korporacyjnych, co do których wyrażali obawy potencjalni inwestorzy (wygasające umowy członków zarządu, brak zobowiązania akcjonariuszy dotychczasowych, że nie będą sprzedawać akcji przez pewien czas itp.).  Potem w marcu, gdy rynki kapitałowe trawiła niepewność w związku z konfliktem na Ukrainie.

– Ponieważ odbiór spółki wśród inwestorów był dobry, a nam udało nam się przekonać część z nich, że prowadzimy ciekawy i perspektywiczny biznes, wraz z poprawą koniunktury na rynku kapitałowym wróciliśmy do tematu, wznawiając tym samym ofertę publiczną akcji – mówi cytowany w komunikacie prasowym Marek Montoya, członek zarządu TPH.

Grupa kapitałowa Tele-Polska Holding podtrzymała prognozy finansowe. Według nich skonsolidowane przychody mają wynieść 250,1 mln zł w 2014 i 364,5 mln zł w 2015 roku. EBITDA na poziomie grupy ma wynosić odpowiednio 23,1 mln zł i 29,7 mln zł. Na poziomie zysku netto grupy, spółka prognozuje odpowiednio 9,5 mln zł w 2014 roku i 14,3 mln zł w 2015 roku.