Władza Wdrażająca Programy Europejskie kolejny raz wydłużyła termin drugiego tegorocznego  naboru 2012 w ramach działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili).  Pierwotnie miał się skończyć 30 listopada, następnie wydłużono jego trwanie, a teraz WWPE ogłosiła, że zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 18 grudnia 2012 roku (do końca dnia).

Kwota alokacji przewidywana w tym konkursie, to około 13,9 mln euro, tj. blisko 62 mln zł. Jednakże  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało, że gdyby w konkursie  doszło do przekroczenia alokacji (z powodu dużej liczby zatwierdzonych projektów), to wystąpi do WWPE o zwiększenie środków, tak aby wszystkie wnioski, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów mogły otrzymać dofinansowanie.

W ramach działania 8.4 POIG zostaje do wykorzystania około 400 mln zł. Kwota ta będzie rozdysponowana w obecnym konkursie oraz konkursach w pierwszej połowie 2013 r.