Notowany na giełdzie operator poinformował o zawarciu wstępnego porozumienia o współpracy z należąca do grupy PGE spółką.

– Przedmiotem umowy jest określenie szczegółowych zasad współpracy związanej z projektami realizowanymi na rynku administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania dofinansowania ze środków unijnych mających na celu rozwój infrastruktury teleinformatycznej na terenie Polski – podało Hawe w komunikacie. Sednem współpracy ma być wzajemne udostępnianie infrastruktury przez operatorów.

Do grupy Hawe należy spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, która będzie realizować projekt budowy regionalnej sieci telekomunikacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Wartość podpisanej z władzami samorządowymi umowy wynosi 316 mln zł.

Exatel dysponuje jedną z narozleglejszych (obok Telekomunikacji Polskiej i TK Telekom) własną siecią szkieletową.