Fundusz NFI Magna Polonia poinformował o zawarciu porozumienia z Cyfrowym Polsatem. Na jego mocy grupa kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka nabędzie prawa do częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, którego zgodnie z warunkami rezerwacji mają posłużyć do świadczenia usług mobilnej telewizji. Zbywcami są udziałowcy Info-TV-FM: NFI Magna Polonia i wehikuł finansowy Evotec.

Spółka zależna funduszu – Info-TV-FM – zostanie przejęta przez Cyfrowy Polsat wraz z prawami do rezerwacji częstotliwości za kwotę 29 mln mln zł. Resztą działalności Info-TV-FM w dziedzinie radiodyfuzji radiowotelewizyjnej zostanie wniesiona do nowej spółki Info Operator, która pozostanie w strukturach NFI Magna Polonia.

Jednocześnie Cyfrowy Polsat zawarł z Info Operatorem umowę o emisję sygnału w zakresie częstotliwości, jakie właśnie nabył. Info Operator spodziewa się z tego tytułu ponad 14 mln zł rocznie.

Info-TV-FM zdobyło częstotliwości z zakresu 470-790 MHz w 2009 r. Operatorowi nie udało się uruchomić mobilnego multipleksu, ponieważ nie dopiął umowy o detaliczną dystrybucję i finansowanie budowy sieć z czterema operatorami komórkowymi.