Gmina Młodzieszyn w  powiecie sochaczewskim (województwo mazowieckie) ogłosiła przetarg na  zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej realziowanej w ramach wartego 8 mln zł projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn” dofinansowanego  z działania 8.3 POIG.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Młodzieszyn, w oparciu o którą zrealizowany zostanie dostęp do sieci Internet i szkolenia informatyczne dla określonej przez zamawiającego grupy 366 indywidualnych gospodarstw domowych z terenu Gminy Młodzieszyn i 8 jednostek podległych. W projekcie zakłada się przyłączenie do sieci Internet komputerów PC, poprzez wybudowanie szkieletu światłowodowego łączącego strategiczne punkty sieci oraz 18 punktów dostępu radiowego na terenie gminy Młodzieszyn. Gmina zakłada wybudowanie sieci światłowodwej o długości min. 23 km i 7 stacji bazowych sieci radiowej.

Wykonawca będzie mial czas na zakończenie projektu do 30 czerwca 2015 r.

Zainteresowani mogą składać wniosi  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty do 10 marca 2014 r.