Miejskie autobusy we Wrocławiu będą wykorzystywały naraz kilka technologii geolokalizacji (w tym również sieci urządzeń IoT) co pozwoli określić w czasie rzeczywistym ich położenie, dopasować do niego sygnalizację świetlną i skrócić czas przejazdu. Wdrożenie usługi z obszaru Smart City, tzw. Advanced Bus Location, leży u podstaw listu intencyjnego, który władze miasta podpisały z Orange Polska.

Rozwiązanie oparte jest na połączeniu trzech technologii: GPS, sieci mobilnej GSM, WiFi oraz tzw. beaconów, czyli małych urządzeń umiejscowionych np. na latarniach ulicznych i wykorzystujących Bluetooth.

Jak informuje operator, list obejmuje również zapis o testach drugiej usługi z dziedziny Smart City – tzw. Density City Map. Pozwoli ona lepiej zarządzać pracą służb miejskich w najbardziej zatłoczonych miejscach. W tym celu wykorzystywane będą dane statystyczne z sieci mobilnej (2G i 3G). Telekom zapewnia, że będą one zanonimizowane i zagregowane.

– Dzisiejszy rozwój miasta oraz potrzeby naszych mieszkańców spowodowały, że priorytetem dla nas stało się usprawnianie komunikacji zbiorowej aby świadczyła usługi na wysokim poziomie jakości. Szukając nowych rozwiązań w ramach idei Smart City dostrzegliśmy potencjał w łączeniu danych z różnych źródeł w tym również z sieci urządzeń IoT, sieci GSM. Dzisiaj tworzymy wspólnie z firmą Orange rozwiązanie oparte o BigData, po to aby nadawać priorytety dla autobusów oraz wykorzystać dane statystyczne aby sprawnie zarządzać miastem. Jeżeli te rozwiązania spełnią nasze oczekiwania na pewno wdrożymy je w przestrzeń miasta co otworzy nowy etap w rozwoju idei Smart City – podkreśla cytowany na blogu telekomu wiceprezydent miasta Maciej Bluj.