Jednostka Wojska Polskiego ze Śremu wybierać będzie, na podstawie konkursu o zamówieniach publicznych, dostawcę telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego internetu dla podległych sobie podmiotów.

Oferta dotyczy 1873 numerów abonenckich (z czego 270 stanowić będą nowe karty SIM) oraz pakietów internetowych 1 GB miesięcznie.

Ciekawie prezentuje się podpunkt, w którym WP zamawia „1 usługę BlackBerry dla kart głosowych kompatybilnych z oprogramowaniem BlackBerry Enterprise Server wersja 4.1.6 lub wyższym.”.

Dodatkowo zamawiane jest 351 (z czego 101 nowych) kart z usługą bezprzewodowego internetu z pakietem danych 5GB miesięcznie.

Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia do końca listopada 2015 oku.