Polska Telefonia Cyfrowa i PTK Centertel podpisały z Huawei i Nokia Siemens Networks umowy na dostawy sprzętu w celu unowocześnienia infrastruktury sieciowej obu operatorów. Korzystać będzie z niego spółka NetWorkS! odpowiedzialna za zarządzanie ich sieciami.

– To kolejny, ważny etap współpracy obu operatorów przy współdzieleniu sieci – powiedział prezes Maciej Witucki, prezes Grupy TP.

Wartość tego kontraktu szacowana jest na 400-450 mln euro. To jeden z największych przetargów tego typu w Europie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci T-Mobile oraz PTK Centertel, operator sieci Orange podpisały w lipcu 2011r. umowę o współwykorzystywaniu swoich radiowych sieci dostępowych. Zarządzaniem, planowaniem, obsługą, rozwojem i utrzymaniem sieci zajmuje się spółka NetWorkS!, w której obaj operatorzy mają po 50 proc. udziałów. Wdrożenie nowych rozwiązań sieciowych będzie następować stopniowo do 2014 r. Pierwsze pozytywne efekty pojawią się już w pierwszej połowie 2012 r. w wybranych rejonach kraju.