PTI podpisała ze spółką Maksimum warunkową umowę kupna części firmy, obejmującą wspomniane punkty sprzedaży. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca maja. 

W umowie określono kilka warunków zawieszających zamknięcie transakcji i przedłużenie terminu jej finalizacji na 30 czerwca. Wśród warunków znalazło się „zawiadomienie Operatora przez Sprzedającego o zamiarze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i uzyskanie przez Sprzedającego oświadczenia Operatora o rezygnacji z wykonania przez Operatora przysługującego mu prawa pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź niewykonanie przez Operatora przysługującego mu prawa pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w terminie udzielonym Operatorowi przez Sprzedającego dla wykonania tego prawa”.

źr: PAP