Cable Europe, organizacja europejskich operatorów kablowych (główną role odgrywa w niej UPC), wystosowała zwięzłe stanowisko, w którym wzywa Komisję Europejską do śledzenia rozwoju rynku Connected TV (kolokwialnie: sieciowych telewizorów z preinstalowanymi aplikacjami internetowymi).

– Aby potencjał tej technologii mógł być wykorzystany potrzebne są regulacyjne i prawne uwarunkowania, które zapewnią konkurencję i rozwój rynku bez promowania jednego rozwiązania, czy jednej technologii – pisze m.in. Cable Europe.

Identycznych słów użyła organizacja w stanowisko opublikowanym w ubiegłym roku. We wcześniejszym dokumencie zwracała m.in. uwagę na kwestię praw licencyjnych do treści dystrybuowanych różnymi kanałami. Operatorzy kablowi, dla których relacja z właścicielami praw, stanowią jeden z kluczy do biznesu chcieliby, aby konkurencyjni dostawcy wideo działali na podobnych do nich zasadach, jeżeli chodzi o pozyskiwanie treści.

Branża kablowa czuje rosnąca presję zjawiska rezygnacji z jej własnych usług TV na rzecz naziemnej telewizji cyfrowej i internetowych serwisów wideo (OTT). Nowym zjawiskiem są tzw. wirtualni operatorzy kablowi, którzy oferują typowe kanały linearne, ale nie za pośrednictwem własnej sieci, tylko publicznego internetu.

Cable Europe definiuje Connected TV jako ogół treści i usług dostępnych za pośrednictwem publicznego internetu i zwraca uwagę, że tą definicję wyczerpują różne usługi i technologie (np. operatorskie STB).