Drugi rok z rzędu opłata na przyszły rok została ustalono na maksymalnym dopuszczalnym przez Prawo telekomunikacyjne poziomie 0,05 proc. przychodów firm telekomunikacyjnych zobowiązanych do wnoszenia opłaty.

Wskaźnik ten zostaje corocznie wyliczony na podstawie przychodów operatorów zobowiązanych oraz wydatków Urzędu Komunikacji Elektronicznej i ministra właściwego do spraw łączności (które to wydatki opłata powinna teoretycznie pokrywać). W ciągu ostatnich sześciu lat wskaźnik ten cztery razy został ustalony na maksymalnym poziomie 0,05 proc., a dwa razy na poziomie ok. 0,03 proc.

Jak podaje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przychody operatorów zobowiązanych wzrosły z 34,8 mld zł w 2004 r. do prawie 43 mld zł w roku 2008. W tym samym czasie tzw. poniesione wydatki Prezesa UKE wzrosły prawie 2,5 raza (z 8 mln zł do prawie 23 mln zł), podczas gdy wydatki poniesione ministra właściwego do spraw łączności spadły o 22 proc. do 3,3 mln zł.