Hiszpańskie spółki zależne dwóch koncernów telekomunikacyjnych rozpoczęły wspólny projekt budowy sieci FTTH w Hiszpanii. W pierwszej fazie, w ramach której zaczęły się właśnie roboty budowlane, zamierzają dotrzeć z siecią FTTH do 800 tys. gospodarstw domowych. Ta faza zostanie zrealizowana do marca przyszłego roku, a jej budżet wynosi 200 mln euro.

Orange i Vodafone rozpoczną od okablowania 12 największych miast Hiszpanii (m.in. Madrytu, Barcelony, Sewilli). Chociaż nie udało im się porozumieć z hiszpańskim operatorem narodowym Telefoniką w sprawie współudziału w jego inwestycjach FTTH, to jednak zawarły z nim porozumienia w ramach którego obie grupy nie będą dublowały swojej infrastruktury oraz udostępnią sobie wzajem osieciowanie budynkowe.

Chociaż projekt Orange i Vodafone jest wspólny, to operatorzy budują w wyznaczonych rejonach swoje własne sieci i będą je sobie wzajem udostępniać. Pierwsze sieci FTTH zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku i jeszcze w tym roku Orange i Vodafone zaczną świadczyć w nich usługi. Dzisiaj obie sieci sprzedają  stacjonarny dostęp do internetu w sieci ADSL.

Kompletny plan koinwestycji w FTTH operatorów przewiduje dotarcie do 3 mln HP w 2015 r. i do 6 mln HP w roku 2017. Całkowite wydatki na projekt FTTH określone zostały na poziomie 1 mld euro.