Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, po trwającym prawie dwa lata przetargu, wybrała ofertę NextiraOne Polska (w konsorcjum z ZETO Rzeszów) do realizacji projektu „Budowa systemu dystrybucji informacji głosowej, tekstowej, wizualnej oraz alarmowania w jednostkach Policji woj. podkarpackiego wraz z elementami wyposażenia centrów zarządzania siecią regionalną”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu łączności telefonicznej IP, infokiosków i monitorów multimedialnych w jednostkach policji województwa podkarpackiego.

Wartość kontraktu ustalono na 14,3 mln zł brutto przy budżecie szacowanym na 15 mln zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.