Prezes UKE ma prawo wspierać konkurencję w przetargach na częstotliwości

NSA oddalił skargi kasacyjne Polskiej Telefonii Cyfrowej i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel na wyniki przetargu z 2008 r. Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ani przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z długotrwałym sporem o odmowę unieważnienia przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości radiowych z zakresu 900 MHz

Publikacja: 19.08.2013 16:00

Prezes UKE ma prawo wspierać konkurencję w przetargach na częstotliwości

Foto: ROL

Przetarg ten wygrało P4, operator sieci Play, oraz  Aero2. Pięciu pozostałych jego uczestników złożyło wnioski o unieważnienie przetargu, a trzech z nich: PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa (dzisiaj T-Mobile Polska) i Polkomtel zaskarżyło odmowę unieważnienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Spółki zarzuciły m.in., że uznanie za najistotniejsze w przetargu kryterium zachowania konkurencyjności doprowadziło do dyskryminacji jego uczestników już istniejących na rynku. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej naruszył więc dyrektywy wspólnotowe, konstytucję i ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Dyrektywy mówią, że przyznanie częstotliwości następuje według kryteriów selekcyjnych, które muszą być obiektywne, jawne, niedyskryminujące i proporcjonalne. Prezes UKE wybrał tylko kryteria sprzyjające podmiotom mającym dopiero zamiar wejść na rynek.

WSA w Warszawie uznał, że prezes UKE nie naruszył rażąco prawa, ani interesów uczestników przetargu. W wyroku z 2011 r. oddalającym skargi podkreślił, że zgodnie z art. 118a Prawa telekomunikacyjnego ma on prawo wybrać najistotniejsze kryterium oceny. Kryterium zachowania warunków konkurencji ma przeciwdziałać umocnieniu na rynku znaczącej pozycji jednego podmiotu i umożliwić wejście nowemu.

W skargach kasacyjnych PTK Centertel i PTC stwierdziły, że WSA nie odniósł się do wszystkich zarzutów.

– Prezes UKE może przyznać preferencje podmiotom wchodzącym na rynek, ale tu kryteria zostały tak skonstruowane, że dyskryminowały innych uczestników przetargu – argumentował podczas rozprawy w NSA radca prawny Arwid Mednis, reprezentujący PTK Centertel.

– Prawo telekomunikacyjne nie zabrania takiego ukształtowania kryterium przetargu, żeby osłabić pozycję operatorów, którzy już mają dużo częstotliwości – odpowiadały przedstawicielki prezesa UKE. Prawo telekomunikacyjne i dyrektywy wspólnotowe dopuszczają, by kryteria konkurencyjności osłabiły pozycję niektórych podmiotów.

W ubiegłym tygodniu (13 sierpnia) Naczelny Sąd Administracyjny ocenił jednak, że prezes UKE mógł nadać szczególną wagę kryterium konkurencyjności – nawet jeżeli było ono niekorzystne dla niektórych uczestników przetargu. Na podstawie tego kryterium prawidłowo przyznano częstotliwości. Zgodnie z art. 189 Prawa telekomunikacyjnego polityka regulacyjna ma na celu wspomaganie konkurencji, zwłaszcza promowanie podmiotów wchodzących na rynek bądź funkcjonujących na nim od niedawna. Nie można utożsamiać tego z dyskryminacją.

NAS nie opublikował jeszcze uzasadnienia orzeczenia (sygnatura akt II GSK 654/12).

wsp. Łukasz Dec

Przetarg ten wygrało P4, operator sieci Play, oraz  Aero2. Pięciu pozostałych jego uczestników złożyło wnioski o unieważnienie przetargu, a trzech z nich: PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa (dzisiaj T-Mobile Polska) i Polkomtel zaskarżyło odmowę unieważnienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Spółki zarzuciły m.in., że uznanie za najistotniejsze w przetargu kryterium zachowania konkurencyjności doprowadziło do dyskryminacji jego uczestników już istniejących na rynku. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej naruszył więc dyrektywy wspólnotowe, konstytucję i ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Dyrektywy mówią, że przyznanie częstotliwości następuje według kryteriów selekcyjnych, które muszą być obiektywne, jawne, niedyskryminujące i proporcjonalne. Prezes UKE wybrał tylko kryteria sprzyjające podmiotom mającym dopiero zamiar wejść na rynek.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu