Prezes UKE ma prawo wspierać konkurencję w przetargach na częstotliwości

NSA oddalił skargi kasacyjne Polskiej Telefonii Cyfrowej i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel na wyniki przetargu z 2008 r. Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ani przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z długotrwałym sporem o odmowę unieważnienia przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości radiowych z zakresu 900 MHz

Publikacja: 19.08.2013 16:00

Prezes UKE ma prawo wspierać konkurencję w przetargach na częstotliwości

Foto: ROL

Przetarg ten wygrało P4, operator sieci Play, oraz  Aero2. Pięciu pozostałych jego uczestników złożyło wnioski o unieważnienie przetargu, a trzech z nich: PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa (dzisiaj T-Mobile Polska) i Polkomtel zaskarżyło odmowę unieważnienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Spółki zarzuciły m.in., że uznanie za najistotniejsze w przetargu kryterium zachowania konkurencyjności doprowadziło do dyskryminacji jego uczestników już istniejących na rynku. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej naruszył więc dyrektywy wspólnotowe, konstytucję i ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Dyrektywy mówią, że przyznanie częstotliwości następuje według kryteriów selekcyjnych, które muszą być obiektywne, jawne, niedyskryminujące i proporcjonalne. Prezes UKE wybrał tylko kryteria sprzyjające podmiotom mającym dopiero zamiar wejść na rynek.

WSA w Warszawie uznał, że prezes UKE nie naruszył rażąco prawa, ani interesów uczestników przetargu. W wyroku z 2011 r. oddalającym skargi podkreślił, że zgodnie z art. 118a Prawa telekomunikacyjnego ma on prawo wybrać najistotniejsze kryterium oceny. Kryterium zachowania warunków konkurencji ma przeciwdziałać umocnieniu na rynku znaczącej pozycji jednego podmiotu i umożliwić wejście nowemu.

W skargach kasacyjnych PTK Centertel i PTC stwierdziły, że WSA nie odniósł się do wszystkich zarzutów.

– Prezes UKE może przyznać preferencje podmiotom wchodzącym na rynek, ale tu kryteria zostały tak skonstruowane, że dyskryminowały innych uczestników przetargu – argumentował podczas rozprawy w NSA radca prawny Arwid Mednis, reprezentujący PTK Centertel.

– Prawo telekomunikacyjne nie zabrania takiego ukształtowania kryterium przetargu, żeby osłabić pozycję operatorów, którzy już mają dużo częstotliwości – odpowiadały przedstawicielki prezesa UKE. Prawo telekomunikacyjne i dyrektywy wspólnotowe dopuszczają, by kryteria konkurencyjności osłabiły pozycję niektórych podmiotów.

W ubiegłym tygodniu (13 sierpnia) Naczelny Sąd Administracyjny ocenił jednak, że prezes UKE mógł nadać szczególną wagę kryterium konkurencyjności – nawet jeżeli było ono niekorzystne dla niektórych uczestników przetargu. Na podstawie tego kryterium prawidłowo przyznano częstotliwości. Zgodnie z art. 189 Prawa telekomunikacyjnego polityka regulacyjna ma na celu wspomaganie konkurencji, zwłaszcza promowanie podmiotów wchodzących na rynek bądź funkcjonujących na nim od niedawna. Nie można utożsamiać tego z dyskryminacją.

NAS nie opublikował jeszcze uzasadnienia orzeczenia (sygnatura akt II GSK 654/12).

wsp. Łukasz Dec

Przetarg ten wygrało P4, operator sieci Play, oraz  Aero2. Pięciu pozostałych jego uczestników złożyło wnioski o unieważnienie przetargu, a trzech z nich: PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa (dzisiaj T-Mobile Polska) i Polkomtel zaskarżyło odmowę unieważnienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Spółki zarzuciły m.in., że uznanie za najistotniejsze w przetargu kryterium zachowania konkurencyjności doprowadziło do dyskryminacji jego uczestników już istniejących na rynku. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej naruszył więc dyrektywy wspólnotowe, konstytucję i ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Dyrektywy mówią, że przyznanie częstotliwości następuje według kryteriów selekcyjnych, które muszą być obiektywne, jawne, niedyskryminujące i proporcjonalne. Prezes UKE wybrał tylko kryteria sprzyjające podmiotom mającym dopiero zamiar wejść na rynek.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek