Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na dostawę przełączników sieciowych do sieci LAN funkcjonujących w centrali oraz we wszystkich oddziałach instytucji. Zamówienie obejmuje dostawę nowych urządzeń w miejsce starych oraz ich konfigurację. Wykonawca będzie również musiał doposażyć sieć w nowe przełączniki oraz wymontować i zabrać stare urządzenia.

Budżet przygotowany przez ZUS na tę inwestycję, szacowany na postawie wadium (wynosi 1,2 mln zł), można szacować na grubo powyżej 30 mln zł.

Przetarg ma charakter ograniczony. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru pięciu firm, które zaprosi do złożenia ofert. Preferował będzie duże podmioty. Każdy z nich będzie musiał wykazać się referencją polegającą na zrealizowaniu projektu obejmującego dostawę urządzeń sieciowych do minimum 200 lokalizacji o wartości co najmniej 5 mln zł brutto (za większą wartość kontraktu przyznawane będą dodatkowe punkty).

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 3 stycznia. Realizacja umowy podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy (obejmuje dostawę i wdrożenie 278 przełączników) powinien zostać zrealizowany do połowy grudnia 2013 r. Drugi (122 urządzania) po 1 stycznia 2014 r.