Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uznał, że tymczasowy proces przenoszenia numerów pomiędzy operatorami komórkowymi tymczasowy, zastosowany w lipcu i sierpniu, technicznie oparty m. in. o przesyłanie pocztą elektroniczną arkuszy kalkulacyjnych, odbywał się z narażeniem bezpieczeństwa danych osobowych klientów.

GIODO ostrzegł, że niewywiązanie się z obowiązków zabezpieczenia danych osobowych może skutkować odpowiedzialnością karną, a przetwarzając dane osobowe operatorzy powinni się stosować do odpowiedniego rozporządzenia MSWiA.

GIODO podkreślił jednocześnie, że operatorów nie tłumaczy krótki okres między publikacją rozporządzenia w sprawie przenoszenia numerów a jego wejściem w życie, Anie tez brak porozumień międzyoperatorskich. Wg. GIODO każdy z operatorów indywidualnie ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Urząd zajął się sprawą ochrony danych klientów w procesie przenoszenia numerów na złożony w lipcu wniosek Polkomtela.