Jerzy Straszewski został powołany na kolejną trzyletnią kadencję na stanowisku prezesa zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Jego kandydatura nie wywoływała większych kontrowersji, nie wysunięto żadnych poważniejszych kontrkandydatów. Jerzy Straszewski należy do zarządu Izby od 1994 r.

Żadne poważne zmiany nie nastąpiły również w składzie zarządu. – Kto chciał wejść do zarządu w zasadzie nie miał z tym problemu – mówi jeden z uczestników walnego zgromadzenia PIKE, jakie wczoraj odbyło się w podwarszawskiej Jachrance w trakcie XXXVIII Wystawy i Konferencji PIKE.

Wyjątkiem jest nie powołanie w skład zarządu długoletniego członka, Janusza Arciszewskiego, szefa sieci kablowej Aster. Według naszych informacji jednak spowodowane to było głównie zbiegiem okoliczności i sprawami proceduralnymi. Żadne poważne zmiany nie nastąpiły również w innych poza zarządem organach PIKE.

Izba grupuje ponad 100 członków w tym wszystkie największe polskie sieci. – Ich poparcie jest kluczowe jeżeli chodzi o stanowisko prezesa izby – mówi nasz rozmówca.

rpkom.pl jest patronem medialnym XXXVIII Konferencji i Wystawy PIKE