Narodowy operator złożył najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Białostocki Sąd Apelacyjny rozstrzygnął konkurs na zestawienie łączy dostępowych i zakup usług transmisji danych dla obsługi informatycznej jednostek sądownictwa na obszarze apelacji białostockiej. O kontrakt zabiegało dwie firmy. Korzystniejszą ofertę złożyła Telekomunikacja Polska, która za realizację usługi zainkasuje 2,7 mln zł brutto. Konkurent żądał ponad 4,2 mln zł.

W ramach zamówienia narodowy operator będzie świadczył usługi telekomunikacyjne, w tym transmisji danych, dla białostockiego Sądu Apelacyjnego, czterech sądów okręgowych i 23 rejonowych. Przeszkoli również dwóch administratorów.