Na początku 2014 roku globalna liczba użytkowników Internetu w urządzeniach przenośnych przewyższy liczbę osób korzystających z Internetu stacjonarnego. Do takich wniosków doszli eksperci z firmy Morgan Stanley Research, która opublikowała niedawno raport „Internet Trends”. Według Katy Huberty, jednej ze współautorek raportu, liczba mobilnych internautów w 2014 r. osiągnie ok. 1,7 mld. Rok później ma to być już niemal 2 mld ludzi:

[obrazek=http://grafik.rp.pl/grafika2/478309,492719,9.jpg]   Mobilny Internet zyskuje na świecie popularność znacznie szybciej niż sieć stacjonarna. Jeszcze w 2007 r. z Internetu w komórce lub urządzeniu przenośnym korzystało ok. 400 mln osób. W tym czasie internautów używających tradycyjnego dostępu było ponad 1,1 mld.

  Jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest pogarszająca się sytuacja finansowa większości operatorów telekomunikacyjnych na świecie. Usługi głosowe, przez wiele lat będące podstawą ich działalności, przynoszą coraz mniejsze przychody. To skutek liberalizacji kolejnych rynków, konkurencji cenowej oraz rosnącej popularności usług niegłosowych, która eksplodowała wraz z upowszechnieniem tanich wiadomości esemesowych pod koniec lat 90.