Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że pierwsi operatorzy złożyli deklaracje  o stosowaniu postanowień Memorandum na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym. Są to T-Mobile Polska i UPC Polska.

Oznacza to, że operatorzy rozpoczną proces zbierania danych o jakości świadczonych przez siebie usług, oraz prezentowanie ich w sposób umożliwiający porównywanie.

W ramach Memorandum opracowano wspólnie 8 wskaźników jakości, w tym 2 administracyjne i 6 technicznych, dzięki którym klient będzie mógł świadomie porównać oferty. Zbiór tych wskaźników wraz z określonymi wartościami progowymi oraz spójnymi sposobami ich prezentowania, został zawarty w Raporcie końcowym, opracowanym przez uczestników Memorandum.

– Pierwsze deklaracje to pozytywny sygnał, świadczący o tym, że postanowienia zawarte w Raporcie końcowym zostaną zastosowane w rynkowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że niebawem także pozostali sygnatariusze Memorandum oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni, pójdą śladem UPC i T-Mobile – mówi Magdalena Gaj, prezes UKE.