Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport na temat cen usług w polskich sieciach mobilnych, w tym na tle cen analogicznych usług w innych krajach europejskich.

W każdym z trzech zakresów (koszyków) cenowych Polska wypadła poniżej średniej europejskiej. Dla koszyka najniższego koszt polskiego użytkownika wynosił 8,59 euro miesięcznie, a średnia europejska – 11,69 euro. Dla koszyków średniego i wysokiego te wielkości wynosiły odpowiednio 10,25 euro (Polska) i 17,14 (średnia UE) oraz 13,84 euro (Polska) i 24,13 euro (średnia UE).

Zaznaczyć trzeba, że dane dla krajów Unii zaczerpnięte zostały ze statystyk OECD. Zgodnie z metodologią organizacji w zestawieniu uwzględnia się ceny usług dwóch największych operatorów w danym kraju. W związku z tym UKE naprzemiennie stosował najlepsze dla klientów oferty Orange i Plus. Z zestawienia cen w Polsce przygotowanego przez UKE widać, że przy zastosowaniu taryf innych operatorów miejsce Polski w rankingu europejskim mogłoby wyglądać inaczej.

Dla porównywalnych z OECD koszyków cenowych średnie miesięcznie koszty korzystania z usług w polskich sieciach dla trzech kolejnych zakresów cenowych wynosiły: 26,14 zł, 41,46 zł i 77,07 zł. W koszykach uwzględniono usługi głosowe, SMS i MMS, ale bez usług mobilnej transmisji danych.

Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej