Urząd Miasta Płocka podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie „E-integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Jego całkowita to prawie 5 mln złotych, z czego 4,2 mln zł to  dofinansowanie z Unii Europejskiej

W ramc projketu 260 gospodarstw domowych z Płocka dostanie bezpłatnie sprzęt komputerowy oraz dostęp do internetu. Dodatkowo taką samą pomoc otrzymają także osoby niepełnosprawne oraz trzy rodzinne domy dziecka, siedem świetlic środowiskowych i dom pomocy społecznej. Przekazanie sprzętu i podłączenie internetu poszczególnym gospodarstwom domowym i placówkom będzie miało miejsce najpóźniej na początku 2014 r. Dostęp do globalnej sieci będzie podtrzymany przynajmniej do 2018 r.

W realizacji projektu, oprócz Urzędu Miasta Płocka wezmą udział także Miejski Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oprócz sprzętu komputerowego i dostępu do internetu uczetstnicy projektu wezmą też udziałw wszkoleniach dotyczących m.in. obsługi komputera i internetu oraz aktywizacji zawodowej. Uczestnicy programu będą mieli do dyspozycji również platformę e-learning, służącą m.in. do korzystania z doradztwa zawodowego.