Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (jednostka organizacyjna podległa Ministerstwu Obrony Narodowej) w drodze procedury negocjacyjnej (z uprzednim ogłoszeniem) zleciło poznańskiej spółce DGT świadczenie w 2014 r. usług serwisu pogwarancyjnego urządzeń telekomunikacyjnych tej firmy, m.in. central telefonicznych, pracujących w resortowej sieci telekomunikacyjnej MON.

Do zadań DGT należał będzie serwis i bieżąca naprawa urządzeń, w tym usuwanie awarii i usterek technicznych sprzętu i oprogramowania. Firma zobowiązana jest też do wprowadzania niezbędnych aktualizacji oprogramowania poprawiających m.in. jego funkcjonowanie. Wartość umowy ustalono na 9,61 mln zł brutto.

Kontrakt z DGT jest przedłużeniem podobnej umowy parafowanej rok temu. Jej wartość również wynosiła 9,6 mln zł brutto. Z kolei analogiczna umowa podpisana jesienią 2011 r. miała wartość 9,25 mln zł brutto. Porozumienie parafowane jesienią 2010 r. opiewało na 9,05 mln zł brutto.