Co z pieniędzmi wykonawców sieci szerokopasmowej Warmii i Mazur

Publikacja: 31.12.2015 17:40

Do depozytu sądowego na wniosek dyrekcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego trafiły 54 mln zł należności wykonawcy i podwykonawców regionalnej sieci szerokopasmowej – informuje serwis Telko.in powołując się na informację od Macieja Bułkowskiego, dyrektora departamentu  społeczeństwa informacyjnego UMW WM.

Bułkowski tłumaczy, że decyzję o skorzystaniu z instytucji depozytu podjęto ze względu na „problemy urzędu”. – Otrzymaliśmy w ostatnich dniach szereg roszczeń pomiędzy podwykonawcami, wymuszenia podpisywania aneksów na niższych poziomach no i wezwania do zapłaty bezpośredniej – mówi.

Maciej Koziara, prezes spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe o tym, że pieniądze trafiły do sądowego depozytu dowiedzieć miał się dziś od nas (rpkom.pl).

Według niego, jeśli faktycznie pieniądze zostały przekazane do depozytu sądowego to wszyscy realizatorzy projektu będą mieli roszczenia wobec zarządu województwa, a odzyskiwanie należności będzie ciągnąć się latami.

Koziara mówił nam, że widziałem kserokopię wniosku dyrekcji województwa o ustanowienie depozytu sądowego dla należności dla wykonawcy i podwykonawców, ale przekonywał, że postępowania dyrektora Macieja Bułkowskiego nie rozumie. Relacjonował, że dyrektor publicznie, przy świadkach zapowiedział, że wypłaci pieniądze do końca roku.

Pytany, czy w jego ocenie wnioski o upadłość układową zarządu Hawe Telekom i o układ likwidacyjny Hawe Telekom (za spłatę jego zobowiązań poręczało Hawe, właściciel spółek ORSS i Hawe Budownictwo) złożony przez Agencję Rozwoju Przemysłu nie są przypadkiem powodem decyzji województwa – zaprzeczał.

Przekonywał, że nie było sytuacji, w której podwykonawcy ORSS nie otrzymali należnych im pieniędzy za wykonaną pracę, a jeśli stanie się tak teraz to będzie to wynik decyzji, jaką podjęło województwo.

Paradoksem jest to, że województwo i ORSS ogłosiły zakończenie prac nad szerokopasmową siecią w połowie września. Trwały ostatnio odbiory i przyszedł czas ostatnich rozliczeń.

Według Macieja Koziary, ORSS w połowie grudnia wystawiły województwu warmińsko-mazurskiemu faktury za odbiór częściowy inwestycji, a 28 grudnia za odbiór ostateczny. W sumie opiewają na 64 mln zł.

Ze słów Koziary wynika, że województwo dokonując potrąceń miałoby w nieuprawniony sposób pobrać opłatę za użytkowanie tzw. „pasa drogi”.

Według relacji Telko.in w środę w Olsztynie przedstawiciele ośmiu firm (ich nazwy nie padły) protestowali przez urzędem marszałkowskim domagając się 17 mln zł.

W czasie sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego kilkadziesiąt osób domagało się pieniędzy za wykonaną usługę na rzecz wykonawcy głównego projektu (ORSS).

Dziś wieczorem zarząd Hawe SA poinformował, że złożył wniosek o upadłość układową spółki.

Propozycje Układowe zakładają:

i. spłatę 100 proc. wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych, w tym zwłaszcza odsetek i kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych;

ii. rozłożenie spłaty wierzytelności na 60 równych miesięcznych rat, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec pierwszego miesiąca liczonego od końca miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Każda następna rata będzie płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca, z zastrzeżeniem punktu iii poniżej;

iii. wyodrębnienie do odrębnej grupy wierzyciela – HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („HAWE Telekom”) z tytułu spłaty obligatariuszy Emitenta dokonanej na podstawie układu zawartego w toku postępowania upadłościowego HAWE Telekom i wstąpienia w związku z tym w prawa wierzyciela.

Spłata wierzytelności przysługujących HAWE Telekom z tytułu spłaty obligatariuszy Emitenta nastąpi w 60 równych ratach. Płatność każdej raty nastąpi w terminie 5 lat od dnia spłaty danej raty przez HAWE Telekom w wykonaniu zatwierdzonego układu, czyli układ względem HAWE Telekom (wierzyciela Emitenta z tytułu spłaty obligatariuszy) zostanie wykonany w całości z upływem piątego roku od dnia wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym HAWE Telekom.

Do depozytu sądowego na wniosek dyrekcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego trafiły 54 mln zł należności wykonawcy i podwykonawców regionalnej sieci szerokopasmowej – informuje serwis Telko.in powołując się na informację od Macieja Bułkowskiego, dyrektora departamentu  społeczeństwa informacyjnego UMW WM.

Bułkowski tłumaczy, że decyzję o skorzystaniu z instytucji depozytu podjęto ze względu na „problemy urzędu”. – Otrzymaliśmy w ostatnich dniach szereg roszczeń pomiędzy podwykonawcami, wymuszenia podpisywania aneksów na niższych poziomach no i wezwania do zapłaty bezpośredniej – mówi.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej