UKE stwierdził dominującą pozycję (SMP, ang. significant market power) operatora. Emitel kontroluje ponad 80 proc. tego rynku. Zdaniem UKE w segmencie transmisji sygnału z nadajników średniej i małej mocy – gdzie konkurencja jest najsilniejsza – ceny spadają szybciej, a ceny proponowane przez Emitela są najniższe. W segmencie transmisji z nadajników dużej mocy Emitel jest silniejszy, a jego ceny mniej korzystne dla nadawców.

Akceptując projekt nowej decyzji regulacyjnej dla Emitela Komisja Europejska wezwała UKE do uważnego monitorowania sytuacji na rynku i cen, które – choć powoli – jednak spadają. Zdaniem Komisji zasadne jest rozważanie w najbliższym czasie możliwości deregulacji choć niektórych segmentów rynku, na którym konkurencja działa najskuteczniej. Komisja kwestionuje również, czy UKE słusznie postępuje, nie biorąc pod uwagę w analizie wpływu na rynek radiodyfuzji dostępności sygnału telewizyjnego dla odbiorców końcowych w sieciach kablowych i satelitarnych. Wreszcie Komisja oczekuje, że polski urząd sprecyzuje zasady szacunków kosztów działania operatora SMP.

[link=images/pliki/notyfikacja_tpemitel_31.03.2010.pdf]Odpowiedź Komisji Europejskiej na projekt decyzji regulującej hurtowy rynek świadczenia usług transmisji programów radiofonicznych i telewizyjnych[/link] (.pdf, 142 kB)